Matematická analýza 2

Obsah

 1. Pojem Riemannova integrálu.
 2. Základní vlastnosti Riemannova integrálu.
 3. Metody výpočtu Riemannova intergálu.
 4. Existence Riemannova integrálu.
 5. Zobecnění Riemannova integrálu.
 6. Aplikace Riemannova integrálu v geometrii.
 7. Číselné řady. Kritéria konvergence pro řady s nezápornými členy.
 8. Absolutní a neabsolutní konvergence.
 9. Operace s číselnými řadami.
 10. Úvod do mocninných řad. Bodová a stejnoměrná konvergence.
 11. Derivování a integrování mocninných řad člen po členu.
 12. Operace s mocninnými řadami.
 13. Zavedení elementárních funkcí pomocí mocninných řad.
 14. Mocninné řady v komplexním oboru.