Zkouškové okruhy: Matematická analýza 3

 1. Metrika na množině: definice a příklady metrik. Otevřené a uzavřené množiny: definice a příklady.
 2. Spojitost a limita zobrazení z metrického prostoru do metrického prostoru: definice a příklady.
 3. Směrové a parciální derivace: definice, způsoby výpočtu a geometrický význam těchto derivací.
 4. Totální diferenciál zobrazení: definice, nutná a postačující podmínka existence tot. diferenciálu.
 5. Lokální extrémy: definice a způsoby určení lokálních extrémů.
 6. Globální (absolutní) extrémy funkcí: Weierstrassova věta o nabývání globálních extrémů.
 7. Vázaný extrém: definice a způsoby výpočtu.
 8. Definice dvojného Riemannova integrálu na n-rozměrném intervalu. Ilustrace na příkladu dvojného integrálu.
 9. Zobecnění Riemannova integrálu pro obecnější integrační obory. (nepovinné)
 10. Metody výpočtu dvojného a trojného Riemannova integrálu: Fubiniova věta a substituce v integrálu. (Nepovinné)
 11. Lineární dif. rovnice 1. řádu: existence řešení a metody nalezení obecného řešení. (Nepovinné)