Úvod do diferenciálních rovnic

Obsah

  1. Analytické a geometrické řešení ODR
  2. Rovnice se separovatelnými proměnnými
  3. Lineární rovnice 1. řádu
  4. Lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty
  5. Lineární rovnice n-tého řádu.
  6. Řešené příklady na lineární rovnice vyššího řádu.
  7. Homogenní soustavy lineárních rovnic s konstantními koeficienty, teorie plus příklady.
  8. Řešení nehomogenní soustavy lineárních rovnic s konstantními koeficienty.