Střední hodnota náhodné proměnné a další charakteristiky