Transformace náhodné veličiny

Zde je text s příklady.