3. Směrová a parciální derivace

Obsah:

  1. Směrová derivace
  2. Parciální derivace
  3. Příklady a doplňky

Označení

Fakt, že \(F\) je zobrazení takové, že je definovaáno na podmnožině \(D_f\) množiny \(X\) a funkční hodnoty tohoto zobrazení jsou prvky množiny \(Y\) zapíšeme symbolicky tímto způsobem: \[ F:X\supset\to Y. \]

Směrová derivace

Definice. Uvažujme zobrazení \(F:\mathbb{R}^n\supset\to\mathbb{R}^m\) a bod \(a\in\mathbb{R}^n\) a vektor \(v\in\mathbb{R}^n.\) Existuje-li pak limita \[D_vF(a)=\lim_{h\to 0}\frac{F(a+hv)-F(a)}{h},\] potom limitu \(D_vF(a)\) nazveme směrovou derivací zobrazení \(F\) v bodě \(a\) ve směru vektoru \(v.\)

Podívejme se na na obrázek ukazující geometrickou interpretaci směrové derivace (zdroj: Wikipedia)
Směrová derivace

Příklad. Uvažujme funkci \(p\) z Příkladu [ex 1]. Vypočtěme nyní směrovou derivaci \(D_vp(a),\) je-li dáno: \(a=(1,1),\) \(v=(1,0).\)

Parciální derivace

Definice parciální derivace. Uvažujme zobrazení \(F:\mathbb{R}^n\supset\to\mathbb{R}^m\) a bod \(a\in\mathbb{R}^n\). Směrové derivace ve směru prvků kanonické báze \(\{e_1,\ldots,e_n\}\) prostoru budeme nazývat parciálními derivacemi a značit \(D_iF(a)\) nebo \(\frac{\partial F}{\partial x_i}.\)

Na následujícím obrázku lze pozorovat co znamená parciální derivace (zdroj: Wikipedia):
parciální derivace

Příklad. Vypočítejme parciální derivace funkce \(f(x,y)=e^{xy}\) v bodě \(a=(1,2).\)

Cvičení. Dokažte, že existuje-li směrová derivace \(D_vF(a)\), potom pro každé \(c\in\mathbb{R}\) platí: \[D_{c\cdot v}F(a)=c\cdot D_vF(a).\]

Příklady a doplňky